Zwiększone bezpieczeństwo danych w chmurze

Azure Confidential Computing
Firma Microsoft przedstawiła innowacyjną technologię dla środowiska Azure i Windows Server. Ma ona na celu poprawienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w chmurze. Zwiększenie standardu bezpieczeństwa możliwe jest za sprawą usługi Azure Confidential Computing. Która dostarcza możliwości w zakresie szyfrowania procesu przetwarzanych danych w chmurze. Oczywiste jest, że szyfrowanie obciąża dodatkowo środowisko obliczeniowe. Ciężko jest natomiast stwierdzić, jak bardzo obniża ona wydajność całkowitą chmury obliczeniowej. Do ochrony danych Azure Confidential Computing wykorzystuje technologię Trusted Execution Environment, która zapewnia użytkownikom, że dane na których przeprowadzane są operacje, są w pełni bezpieczne przed przejęciem i odtworzeniem przez osoby spoza obszaru chmury.