Rodzaj :

• Poprawa dostępności strony internetowej

Budżet :

• 1500 zł – 3000 zł

Data :

• 02/2023

Przerobiliśmy stronę internetową Yacht Club Rewa w celu poprawy dostępności. Nasze działania miały na celu zapewnienie, że strona jest łatwo dostępna i użyteczna dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościami.