Istota i rodzaje serwisów internetowych

W sierpniu 1991 roku angielski fizyk i programista Tim Burners-Lee opublikował pierwszą stronę internetową. Był pierwszą osobą, która połączyła komunikację internetową (która dotąd była wykorzystywana przez dziesiątki lat głownie do komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) z hiperstekstem (który również istniał wcześniej, ale jego wykorzystywanie ograniczało się do przeglądania informacji) na pojedynczym komputerze.

Strony internetowe pisane są w języku znaczników HTML (Hyper Text Markup Language). Pierwsze wersje tego języka były bardzo ograniczone i pozwalały witrynom internetowym wyłącznie na podstawową strukturę. Składającą się z paragrafów, nagłówków, a także używania hipertekstu. Pomimo tych ograniczeń była to innowacyjna forma komunikacji pozwalająca użytkownikom na swobodne poruszanie się pomiędzy różnymi stronami, podążając za odpowiednimi hipertekstami.

Termin hipertekst został zdefiniowany przez kanadyjskiego informatyka Paula McFedriesa jako specjalne słowo lub wyrażenie. Znajdujące się na stronie internetowej, które wskazuje w kierunku innej strony. Po kliknięciu na hipertekst przeglądarka przekieruje stronę na inną.

W miarę rozwoju Internetu język znaczników był systematycznie ulepszany, aby zapewnić większą złożoność i elastyczność. Pozwalał na dodawanie do stron różnego rodzaju obiektów, takich jak obrazy czy tabele. Elementy takie jak tabele. Początkowo miały na celu wyświetlanie i organizacje danych tabularycznych, zaczęto wykorzystywać jako niewidzialne nośniki struktury i wyglądu strony. Wraz z rozwojem kaskadowych styli CSS układy stron oparte na tabelach zaczęto uważać za przestarzałe. Technologie umożliwiające integrację stron internetowych z bazami danych, a także pojawienie się standardów W3C, zapoczątkowały dalsze zmiany i ulepszenia w sposobie tworzenia stron. Wraz z postępem czasu serwisy internetowe zmieniają się zarówno wewnątrz (skrypty, języki programowania), jak i na zewnątrz (wygląd, projektowanie) – wszystko to jest możliwe dzięki oprogramowaniu i nowym mediom.

Według Wikipedii serwis internetowy to grupa powiązanych ze sobą stron internetowych, których celem jest zwiększenie funkcjonalności. Poza treścią statyczną, serwisy zawierają sekcję wiadomości oraz umożliwiają logowanie się i zapamiętywanie preferencji użytkowników. Aby dostosować treści w taki sposób, aby były jak najbardziej z nimi związane. W serwisie często występują obiekty umożliwiające interakcje – formularze, przyciski i aplikacje. Ważną rolę interakcji w serwisie internetowym podkreśla także specjalista od spraw marketingu elektronicznego, Justyna Adamczyk. W jednym ze swoich artykułów pisze ona, że serwisy internetowe kreują pozytywny wizerunek strony i generują jego statystyki odwiedzin.

Przeciętny serwis internetowy składa się przede wszystkim z tekstu i obrazów. Pierwsza strona serwisu nosi przeważnie nazwę strony głównej lub strony domowej. Część z serwisów zawiera stronę startową zwaną z języka angielskiego ‘splash’. Jest to strona na której znajdują się odnośniki do najważniejszych obszarów strony. Dodatkowo zawiera ona opcję wyboru języka – w przypadku gdy serwis jest kierowany do odbiorców z różnych narodowości. Standardowo Splash lokalizuje (poprzez adres IP) miejsce, w którym aktualnie znajduje się użytkownik i podporządkowuje wszystkie treści strony tak, aby były związane z lokalizacją, w której aktualnie przebywa.

Paul McFedries zaznaczył, że zanim jednak serwis powstanie, należy określić jego cel. Robi się to już na początkowym etapie jego budowy i jest to pierwszy element procesu planowania. Określenie funkcjonowania serwisu powinno koncentrować się na tym, co właściciel chce przez niego osiągnąć i co może zaoferować przyszłym odbiorcom. Cele serwisu powinny być wyraźnie sprecyzowane. Dzięki czemu w przyszłości pomogą dokładnie określić grupę docelową, a także pozwolą na przygotowanie należnej zawartości serwisu.

Określenie planów krótkoterminowych jak i długoterminowych pozwolą w łatwy sposób dokonać ewentualnych późniejszych modyfikacji i udoskonaleń serwisu. Każdy krok w budowie serwisu należy kontrolować. Pozwoli to na to, aby projekt rozwijał się prawidłowo i odniósł w przyszłości sukces. Obecnie można wyróżnić takie typy serwisów internetowych jak portal, wortal, blog, serwis firmowy, serwis korporacyjny, sklep internetowy, serwis społecznościowy.