Rodzaj :

• Audyt dostępności aplikacji

Budżet :

• powyżej 10000 zł

Przeprowadziliśmy audyt aplikacji mobilnej i strony internetowej SafeKiddo w celu oceny ich funkcjonalności, bezpieczeństwa i użyteczności. Nasze działania miały na celu zapewnienie najwyższego poziomu ochrony dzieci przed nieodpowiednim treścią online oraz dostarczenie wygodnych narzędzi dla rodziców do monitorowania i zarządzania aktywnością ich dzieci w sieci.

Podczas audytu dokładnie przeanalizowaliśmy funkcje aplikacji mobilnej i strony internetowej SafeKiddo, sprawdzając ich skuteczność w blokowaniu i filtrowaniu treści nieodpowiednich dla dzieci, zarządzaniu czasem ekranu, raportowaniu aktywności oraz ochronie prywatności. Przeprowadziliśmy również testy bezpieczeństwa, sprawdzając odporność aplikacji i strony na potencjalne zagrożenia.

Na podstawie naszych obserwacji i analizy, opracowaliśmy szczegółowy raport audytu, który zawierał rekomendacje i sugestie dotyczące poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa i użyteczności aplikacji mobilnej i strony internetowej SafeKiddo. Przedstawiliśmy konkretne rozwiązania, które mogą zostać wdrożone w celu zwiększenia skuteczności ochrony dzieci oraz ułatwienia rodzicom monitorowania i zarządzania aktywnością online.