Zalecenia dotyczące filmów z audiodeskrypcją

Jakie są zalecenia dotyczące filmów z audiodeskrypcją?

Zalecenia dotyczące filmów to ciekawa sprawa. Jedną z najbardziej skutecznych a zarazem najprostszych we wdrożeniu metod na stworzenie dostępnego filmu z audiodeskrypcją jest stworzenie niezależnej, dodatkowej ścieżki audio a następnie scalenie jej razem z materiałem wideo. W ten sposób użytkownik na platformach streamingowych ma do wyboru film bez audiodeskrypcji jak i z audiodeskrypcją.

Innym sposobem jest osadzenie kilku ścieżek audio do materiału filmowego. Dzięki temu można stworzyć kilka niezależnych ścieżek audio (łącznie z audiodeskrypcją) i ograniczyć się do jednego pliku (popularnym formatem jest .MKV). Na tej zasadzie funkcjonują takie usługi jak Netflix i HBO GO, gdzie można wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę wideo bez konieczności wczytywania filmu od nowa.

Przykład filmu z audiodeskrypcją – alternatywną ścieżką dźwiękową:

Napisy w filmach

Oprócz osób niepełnosprawnych, napisy pomagają ludziom, którzy tylko częściowo rozumieją prezentowany język. Napisy są również przydatne w hałaśliwym otoczeniu, takim jak lotniska, w cichym otoczeniu, takim jak biblioteki, oraz w przypadku multimodalnego uczenia się. Wszystkie treści multimedialne z mową powinny mieć dostępne napisy, które są: 

  • Zsynchronizowano, aby pojawić się mniej więcej w tym samym czasie, co odpowiedni dźwięk. 
  • Odpowiednik wypowiadanych słów i innych informacji dźwiękowych. 
  • Dostępne lub łatwo dostępne dla tych, którzy tego potrzebują. 

Przykład filmu z napisami:

Zrzut ekrany przedstawia przykład filmu z napisami. w tle widać mapę klasyfikacji klimatów

Co to Transkrypcja?

W przypadku multimediów transkrypcja może również pomóc użytkownikom, którzy nie słyszą dźwięku ani nie widzą wideo. Poza słowami mówionymi, transkrypcja powinna zawierać opisy ważnych informacji dźwiękowych (np. Śmiech) i informacji wizualnych (np. Ktoś wchodzący do pokoju). Transkrypcje pomagają niesłyszącym / niewidomym użytkownikom wchodzić w interakcję z treścią za pomocą odświeżonych urządzeń brajlowskich.

Transkrypcje pozwalają każdemu, kto nie ma dostępu do treści z audio lub wideo (lub obu), na przeczytanie transkrypcji tekstowej. W przypadku większości filmów internetowych należy podać zarówno podpisy, jak i transkrypcję tekstową. W przypadku treści zawierającej tylko dźwięk zazwyczaj wystarcza lista dialogowa – napisy nie są konieczne w przypadku multimediów zawierających tylko dźwięk, takich jak podcast.

Transkrypcje umożliwiają przeszukiwanie treści multimedialnych przez wyszukiwarki i użytkowników. Użytkownicy czytników ekranu mogą również preferować transkrypcję od dźwięku w czasie rzeczywistym, ponieważ najbardziej biegli użytkownicy czytników ekranu ustawiają technologię wspomagającą na znacznie szybsze czytanie niż naturalna mowa ludzka.