• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
 • 530 262 005
 • biuro@nautil.pl

Jak przeprowadzić audyt strony pod kątem dostępności.

Jak przeprowadzić audyt strony pod kątem dostępności.

Wielkimi krokami zbliża się końcowy termin dostosowania serwisów internetowych instytucji publicznych. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. wskazuje elementy stron internetowych, które muszą spełniać określone wytyczne standardu WCAG 2.0.

Rozporządzenie określa przede wszystkim

 • minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
 • minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej.

Odpowiednia dostępność serwisów Administracji Publicznej ma ogromne znaczenie, gdyż ułatwia korzystanie z nich wszystkim Obywatelom w równy sposób. Standardami dostępności zajmuje się przede wszystkim organizacja W3C (WWW Consortium). Wyszła ona z inicjatywą WAI – Web Accessibiliy Iniative, która zajęła się tworzeniem wytycznych odnośnie dostępności do sieci, zapewnieniem, że technologie sieciowe będą wspierać dostępność oraz tworzeniem narzędzi do ewaluacji oraz ułatwiania dostępności.

Aby ocenić czy serwis internetowy spełnia wytyczne standardu WCAG 2.0 należy przeprowadzić jego audyt pod kątem dostępności. Można w następujący sposób:

 • Manualny, a więc ręczne sprawdzenie wszystkich podstron i ocena czy elementy w nich zawarte spełniają wytyczne WCAG 2.0.
 • Automatyczny, czyli za pomocą programów audytujących.
 • Mieszanie – wykorzystanie dwóch powyższych jednocześnie.

Zdecydowanie najlepszym wyborem jest ostatnia opcja. Manualny audyt przy pomocy dostępnych narzędzi pozwoli na szybką identyfikację błędów zespołowi audytującemu a grupie odpowiedzialnej za nałożenie poprawek umożliwi szybkie dotarcie do źródła problemu i jego poprawę.

Audyty WCAG

Poniżej przedstawiamy ogólnodostępne narzędzia, za pomocą których można przeprowadzić audyt metodą mieszaną:

 1. WAVE (http://wave.webaim.org/)

Wave jest narzędziem, który wyświetli użytkownikowi wszystkie nieprawidłowości i niezgodności ze standardem WCAG 2.0 oraz pokaże w którym miejscu należy poprawić kolorystkę strony aby zastosowany w niej kontrast spełniał obowiązujące zasady. Do najpopularniejszych błędów wskazanych przez WAVE należą teksty alternatywne dla elementów nietekstowych (np. obrazków), puste odnośniki (odnośniki bez anchortextu), błędu związane z nagłówkami i ich zastosowaną kolejnością.

 

 1. Walidator W3C (https://validator.w3.org/)

Jest to podstawowe narzędzie do analizy strony internetowych pod kątem elementarnych błędów. Jest to najważniejsze narzędzie do badania dostępności strony gdyż witryna, na której W3D wykryje jakiekolwiek błędy nie będzie zgodna ze standardem WCAG 2.0. Interfejs aplikacji nie jest tak komfortowy jak w przypadku WAVE, ale potrafi dokładnie pokazać miejsce w kodzie strony, który zawiera błąd.

 

 1. Walidator Utilitia (https://validator.utilitia.pl)

Polskie narzędzie pozwalające jednocześnie na przeprowadzenie walidacji W3C jak i sprawdzenie strony pod kątem dostępności. Po przeprowadzonej analizie pokazana jest ocena serwisu w skali 1.0 – 10.0, która mówi w jakim stopniu jest on dostępny.

 

 1. Webspeed (https://webspeed.intensys.pl/)

Proste narzędzie pozwalający zmierzyć czas ładowania strony. Ten aspekt ma również kluczowe znaczenie nie tylko dla dostępności strony ale i jej u