• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Dostosowanie strony do standardu WCAG 2.0

Audyty WCAG

Dostosowanie strony do standardu WCAG 2.0

Pozostały już niespełna trzy miesiące na dostosowanie serwisów internetowych do wytycznych WCAG 2.0. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 12 kwietnia 2012 r. – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przypomina – do dnia 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. Chodzi o te serwisy publiczne, które są uznawane przez ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zatem są to serwisu między innymi dla urzędów miast, gmin a także niektórych samorządów. Rozporządzenie mówi o tym jakie są minimalne wymagania dla serwisów aby spełniały standard, pozwalający na przeglądanie osobom niepełnosprawnym, w tym osobom niedowidzącym. Użyteczne serwisy internetowe to takie które spełniają standardy W3C, IETF a także standard WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA. Najważniejsze elementy które powinny zostać zawarte na stronie zostały opisane w artykule: https://nautil.pl/aktualnosci/standard-wcag-2-0-dla-serwisow-internetowych/

Firma Nautil oferuje zmodyfikowanie już istniejących stron aby były zgodne ze standardem WCAG 2.0 a także oferuje stworzenie takiej strony od nowa.