• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
 • 530 262 005
 • biuro@nautil.pl

Dostosowanie strony WCAG 2.0

WCAG 2.0  (Web Content Accessibility Guidelines) to wytyczne, które dotyczą dostępności stron internetowych. W skrócie standard ten odpowiada za to aby treści zamieszane na stronach internetowych były dostępne zarówno dla osób zdrowych jak i niepełnosprawnych.

Nasza firma brała udział w wielu szkoleniach, na których zaprezentowane zostały metody i narzędzia pozwalające przeprowadzić audyt, który określi czy i w jakim stopniu strona internetowa jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Oferujemy zarówno modyfikacje istniejącej już witryny jak i stworzenie od nowa, w pełni użytecznego serwisu internetowego.

WCAGG 2.0 dzieli się na 3 poziomy:

 • Poziom A – spełnia podstawowe wytyczne
 • Poziom AA – spełnia rozszerzone wytyczne
 • Poziom AAA – spełnia zaawansowane wytyczne

O poszczególnych wytycznych można przeczytać tutaj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Rozporządzenie to zobowiązuje samorządy i administrację publiczną, aby dostosować swoje strony www do wymagań standardu WCAG 2.0 AA do czerwca 2015. Dlatego mając doświadczenie w pracy nad stronami dla samorządów zapraszamy do współpracy i kontaktu.

 

Oferujemy stworzenie nowej strony zgodnej ze standardem WCAG 2.0 lub dostosowanie obecnej do zgodności ze standardem WCAG 2.0.

 

Etapy stworzenia nowej strony zgodnej ze standardem WCAG 2.0:

 1. Przeprowadzenie audytu obecnej strony internetowej.
 2. Prezentacja propozycji nowej szaty graficznej.
 3. Podpisanie umowy
 4. Stworzenie nowej szaty graficznej i dostosowanie kodu do standardu WCAG 2.0
 5. Przekazanie strony, zgłoszenie poprawek przez klienta.
 6. Naniesienie umówionych zmian.
 7. Szkolenie z prowadzenia strony.
 8. Płatność.

 

Etapy dostosowania strony do zgodności ze standardem WCAG 2.0:

 1. Przeprowadzenie audytu obecnej strony internetowej.
 2. Przestawienie raportu z błędami i nieprawidłowościami.
 3. Podpisanie umowy.
 4. Naprawa błędów i nieprawidłowości.
 5. Przekazanie strony, zgłoszenie poprawek przez klienta.
 6. Naniesienie umówionych zmian.
 7. Płatność.

 

Ile to kosztuje?

 
Wykonanie nowej strony internetowej w standardzie WCAG 2.0:
Koszt wykonania nowej strony internetowej zależy przede wszystkim od:

 • liczby podstron, z jakiej będzie składać się strona internetowa
 • funckjonalności serwisu (czy strona ma byc tylko wizytówką czy też rozbudowaną stroną z forumlarzami

Uwzględniając powyższe kryteria jesteśmy w stanie rzetelnie wycenić usługę.

Orientacyjny koszt wykonania strony zgodnej ze standardem WCAG 2.0 wynosi 1500 zł – 5000 zł netto.