• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Blog Archives

Baza danych dla laboratorium

Wykonaliśmy i udzielamy wsparcia dla bazy danych zawierającej wyniki badań laboratoryjnych Warsztatów Techniki Morskiej Marynarki Wojennej. Baza danych została wykonana w MS Access oraz języka Visual Basic for Application (VBA). Umożliwia ona ściąganie danych z przyrządów pomiarowych (bez wpisywania ręcznego) oraz generowanie sprawozdań. Dodatkowo stworzyliśmy moduł statystyczny pozwalający na analizę danych. Baza danych jest udostępniona […]

Baza danych dla Marynarki Wojennej

Wykonaliśmy bazę danych dla Laboratorium Marynarki Wojennej, pozwalającą na łatwe i szybkie gromadzenie i przetwarzanie danych laboratoryjnych. Umożliwia ona również wydruki raportów i protokołów. Baza wykonana w technologii Microsoft Access i Visual Basic.

Privacy Preference Center