• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Sieci komputerowe

Oferujemy stworzenie i opiekÄ™ nad sieciami komputerowymi w firmach, urzÄ™dach i innych instytucjach. Mamy bogate do?›wiadczenie w tej materii i chcieliby?›my Pa?„stwu zaproponować d?‚ugotrwa?‚Ä… wspó?‚pracÄ™.

 

 

Wspó?‚praca mo??e dotyczyć:

– doradztwo i zakupy sprzÄ™tu

– projektowanie i budowa sieci strukturalnej (w tym sieci monitoring oraz kontrola dostÄ™pu)

– administracja sieciÄ… komputerowÄ… wraz z zabezpieczeniem przed atakami z zewnÄ…trz i o odpowiednim dostÄ™pie dla u??ytkowników w sieci

– administracja serwerem firmowym (kopie plików, wirtualizacja, udostÄ™pnianie w chmurze)

– naprawa komputerów