Rodzaj :

• Audyt dostępności dokumentu

Budżet :

• powyżej 10000 zł

W ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przeprowadzamy audyty dostępności cyfrowej dla ich materiałów edukacyjnych na zintegrowanej platformie edukacyjnej. Naszym celem jest zapewnienie, że wszyscy użytkownicy, niezależnie od swoich indywidualnych potrzeb i ograniczeń, mają równy dostęp do treści edukacyjnych.

Podczas audytów szczegółowo analizujemy pliki cyfrowe pod kątem zgodności z wytycznymi dostępności, takimi jak WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Sprawdzamy, czy materiały są odpowiednio oznaczone, mają czytelne i dostępne dla wszystkich struktury, a także czy zawierają alternatywne opisy dla treści multimedialnych. Przeprowadzamy testy dostępności, aby upewnić się, że użytkownicy korzystający z technologii wspomagających mają pełny dostęp do treści.

Dzięki naszym audytom, Ośrodek Rozwoju Edukacji może dostosować swoje materiały edukacyjne do wymogów dostępności, zapewniając szerokie grono uczniów i nauczycieli możliwość korzystania z nich w pełni. Nasza współpraca pomaga w budowaniu bardziej inkludującego i równego środowiska edukacyjnego.