Nasz raport dostępności

Po co są audyty?

Audyt to ocena niezależnej organizacji, która sprawdza zgodność np. strony, systemu informatycznego itp  ze standardami takimi jak WCAG. To pozwala wszystkim użytkownikom internetu na jednakowe rozumienie tego co mamy zamiar przekazać na naszej stronie internetowej. Audyty pozwalają na sprawdzenie zgodności z wzorcami, przepisami prawa oraz normami różnych standardów.

Audyty przeprowadzane przez nas

Audyty przeprowadzane przez nas są profesjonalne i sprawdzają strony internetowe, aplikacje mobilne, systemy informatycznej pod kątem zgodności ze standardem WCAG, ale również możemy wziąć pod uwagę ADA Title III, AODA, Section 508, EAA/EN301549. Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, w którym można znaleźć jakie elementy strony internetowej zostały przygotowane poprawnie i kryteria spełnione,  a jakie nie i co należy zrobić, aby je naprawić.

 

Nasze raporty

Większość raportów na rynku opiera się na często nieczytelnych ze względu na  między innymi swoją złożoność, lub nieprzystępny wygląd zaleceniach. W związku z tym wychodzimy na przeciw z naszym autorskim szablonem dla Audytów dostępności WCAG 2.1.  Nasz raport jest czytelny, posiada elementy graficzne dzięki którym spełnia on nie tylko zadanie przekazania informacji, ale przedstawia statystyki dla Zarządzających Projektami i kadry kierowniczej i jest ciekawy przyjemniejszy dla oka sposób.

Automatyzacja

Do tworzenia naszych audytów wykorzystujemy program, który automatycznie tworzy raport na podstawie danych przekazanych przez eksperta dostępności. Dzięki temu ilość pracy przeznaczona na tworzenie raportu jest zmniejszona do minimum, a efekty są powtarzalne. Oprócz tego korzystanie z automatu eliminuje możliwość popełnienia jakichkolwiek błędów podczas tworzenia raportu.

Przykładowe elementy naszego raportu

  • Jeden z kilku zastosowanych wykresów wspomagających czytelność raportu:

  • Jedna z kilku tabel poprawiających czytelność raportu:

  • Opis jednego z kryteriów  oceny:

  • Jeden z błędów wskazanych podczas audytu:

  • Najważniejsze informacje o audycie, przedstawione w formie ciekawej tabeli:

Wyniki oceny

Wszystkie kryteria oceny są posortowane i proste do znalezienia przez spis treści.

W przypadku niespełnienia danego kryterium zawsze przedstawiamy dokładnie miejsce występowania błędu i sposób jego usunięcią. Każdy opis  błędu zawiera: typ błędu mówiący jak bardzo znaczący jest błąd oraz miejsce występowania, sposób naprawy, zrzut ekranu pokazujący błąd i osobę odpowiedzialną za naprawienie.

Ciekawe rozwiązania

Nasze raporty z audytów zawierają kilka ważnych elementów jednym z nich są testy automatyczne, które oprócz testów wykonywanych przez audytora lub zespołu audytorów są wykonywane przez zewnętrzne strony internetowe. Jedną z takich stron jest Lighthouse

Nasza oferta

Jesteśmy w stanie przerobić nasz szablon w taki  sposób aby był dostosowany do potrzeb Państwa firmy, razem z szablonem oferujemy program, który automatyzuje tworzenie raportu.