Rodzaj :

• Audyt dostępności strony internetowej

Budżet :

• 2000 zł – 5000 zł

Data :

• 05/2023

Przeprowadziliśmy audyt strony internetowej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, mający na celu ocenę jej jakości i dostępności. Nasze działania miały na celu zidentyfikowanie obszarów, w których strona może być poprawiona, oraz zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

Podczas audytu dokładnie przeanalizowaliśmy strukturę strony, jej nawigację, treści oraz interakcje użytkowników. Zidentyfikowaliśmy potencjalne problemy z dostępnością, takie jak czytelność czcionek, kontrasty kolorów, etykiety formularzy, dostępność multimediów i inne aspekty związane z wytycznymi WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Na podstawie naszych obserwacji i analizy, opracowaliśmy szczegółowy raport audytu, zawierający rekomendacje i sugestie dotyczące poprawy dostępności strony. Podaliśmy konkretne rozwiązania, które mogą być wdrożone w celu zapewnienia lepszej dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki naszemu audytowi, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie otrzymało wskazówki i wiedzę potrzebną do poprawy dostępności swojej strony internetowej. Nasze rekomendacje pomogą zapewnić, że strona będzie bardziej dostępna i użyteczna dla szerokiego spektrum odwiedzających, co przyczyni się do lepszej obsługi i zwiększenia zasięgu muzeum.