Dostosowanie stron szkół i uczelni do standardu WCAG 2.0

Od czerwca 2015 r. serwisy internetowe szkół i uczelni powinny być w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strony internetowe podmiotów realizujących zadania publiczne muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, aby spełniać międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron (WCAG 2.0). Pomimo tego wymogu wiele szkół w dalszym ciągu posiada strony internetowe nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Najwyższa Izba Kontroli systematycznie przeprowadza kontrolę podmiotów publicznych a po niespełnieniu przez nich wymagań wymusza dostosowanie serwisów internetowych do wyznaczonego przez NIK terminu.

NIK wskazuje, że przyczynami niedostosowania lub niepełnego dostosowania skontrolowanych stron do potrzeb osób niepełnosprawnych były w przede wszystkim: niewystarczająca wiedza pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie stron, błędy powstałe w trakcie wprowadzania danych oraz późne podjęcie przez ówczesnego Ministra Administracji i Cyfryzacji działań wspierających.

Nasza firma oferuje pełne dostosowanie strony do standardu WCAG 2.0 a także przeprowadzenie audytu przed i po dostosowaniu. Zapoznaj się naszą ofertą.

O tym czym jest standard WCAG 2.0 i jakie są jego wytyczne możecie Państwo przeczytać TUTAJ