Standard WCAG

Dostępność stron internetowy

Ocena e-materiałów pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 i WCAG 2.1

Zdalna praca w ostatnim czasie znacznie zyskała na popularności. Dzięki niej można znacznie zredukować koszty przedsiębiorstwa oraz stać się bardziej dostępnym i elastycznym dla klientów. Podobnie ma się sytuacja z edukacją. Samych kursów pozwalających zyskać niezbędną wiedzę do prowadzenia wszelakiej działalności jest w sieci bardzo dużo. Nie wychodząc z domu można stać się trenerem personalnym, trenerem siatkówki oraz innych sportów a także można zacząć programować  w nowopoznanych

Continue reading »
Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja w standardzie WCAG 2.0

Audiodeskrypcja jest jedną z najbardziej kluczowych funkcjonalności, która umożliwia poprawny odbiór treści przez osoby niepełnosprawne. Czym tak naprawdę jest audiodeskrypcja? Jest to werbalny opis treści wizualnych, przekazywany drogą dźwiękową, pozwalającym na zapoznanie się z tym co jest niewidoczne lub słabo widoczne dla osoby niepełnosprawnej. Audiodeskrypcja została zawarta już w pierwszych wytycznych standardu WCAG 2.0   Jak ewoluowała wytyczna dotycząca audiodeskrypcji? 1.2 Audiodeskrypcje lub

Continue reading »
Dostępność stron internetowy

Dostępność stron internetowych WCAG – co nowego wnosi WCAG 2.1?

Standard WCAG (z ang. „Web Content Accessibility Guidelines to zbiór reguł i zasad, które powinna spełnić strona internetowa aby była dostępna dla jak największego grona użytkowników a zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Standard ten powstał już w 1999 roku jednak jego pierwsza wersja nie była wystarczająca aby osoba niepełnosprawna mogła swobodnie poruszać się po stronie www. Dlatego WCAG stale się rozwijało, pojawiały się

Continue reading »