Rodzaj :

• Budowa dostępnej strony internetowej

Budżet :

• 2000 zł – 5000 zł

Data :

• 04/2023

Stworzyliśmy dostępną stronę internetową dla Domu Pomocy Społecznej (DPS) Podobowice zgodną z wytycznymi WCAG 2.1 AA (Web Content Accessibility Guidelines). Nasza strona została zaprojektowana i zaimplementowana w taki sposób, aby była dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W naszej pracy skupiliśmy się na spełnieniu wymogów dostępności, aby strona była dostępna dla wszystkich użytkowników. Zastosowaliśmy czytelne kontrasty kolorów, odpowiednie etykiety formularzy, a także zoptymalizowaliśmy nawigację i strukturę strony.

Dodatkowo, dbaliśmy o odpowiednią semantykę treści i zastosowaliśmy właściwe nagłówki, aby ułatwić nawigację i zrozumienie strony przez osoby korzystające z czytników ekranowych. Wykonaliśmy również testy dostępności, aby upewnić się, że strona spełnia wymagania WCAG 2.1 AA