• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Rola maski podsieci w sieciach komputerowych

Rola maski podsieci w sieciach komputerowych

Zapis binarny adresu IP jest ważny, aby zrozumieć, czy dwa różne hosty są w tej samej sieci. Należy pamiętać iż  adres IP składa się z dwóch części. Jest to część sieci oraz część hosta. Maska podsieci pozwala nam oddzielić część hosta od części sieciowej. Dzięki masce możemy też dowiedzieć się ile możemy mieć hostów w danej podsieci.
Bity w części sieciowej adresu muszą być identyczne dla wszystkich urządzeń, które znajdują się w tej samej sieci. Bity w części hosta adresu musi być unikatowa w celu identyfikacji konkretnego hosta w sieci
Jeśli bity ustawione w masce są na 1 to automatycznie określa nam to adres sieci a bity ustawione na 0 część hosta danego adresu IP. Na przykład mamy adres 194.181.230.194 a prefix maski został ustalony na 28. Prefix mówi na ile bitów z wartością 1 posiada maska. W tym przypadku nasza maska będzie wyglądać następująco 255.255.255.240. Przy takiej konfiguracji do sieci możemy przypisać wyłącznie 14 komputery. Czyli zakres naszego adresu hostów będzie sięgać od 194.181.230.193 do 194.181.194.206. Poniżej przedstawiłem obliczanie maski podsieci.

 

obliczanie maski podsieci

Przypisanie większej ilości hostów przy powyżej masce zakończy się nie powodzeniem. Aby komputery mogły się komunikować w tej samej sieci nie konieczne wymagane jest ustawienie na dwóch urządzenia tej samej maski.