• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o swoich planach

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o swoich planach

Sieć, telekomunikacjaBardzo ciekawy dokument wydało ostatnio nowo powstałe Ministerstwo Cyfryzacji. Uważamy, że powinna z nim zapoznać się każda osoba związana z rynkiem telekomunikacji i informatyki. Pani Minister Anna Streżyńska prezentuje nam kierunki rozwoju e-Państwa i zwiększenia e-Bezpieczeństwa. Dokument ten jest bardzo merytoryczny i prezentuje naszym zdaniem przemyślany sposób działania od przeglądów i audytów obecnych systemów po systematyczną ewolucję w kierunku jednego Rejestru oraz danych Państwowych w dużej części w “chmurze” z serwerami zarządzanymi przez m.in. Centralny Ośrodek Informatyki. Biuletyny Publiczne Instytucji Państwowych i Samorządów mają być scentralizowane i dostępne pod jednym adresem (dzięki temu np. przetargi znajdą się w końcu w jednym miejscu, a nie na rozdrobnionych stronach BIP). Systemy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami również mają być ujednolicone, a obieg dokumentów dzięki zmianom w Instrukcji Kancelaryjnej prostszy. Ma być w końcu wykorzystywany portal konsultacje.gov.pl, gdzie będą prowadzone konsultacje drogą elektroniczną.
Z całym tym kilkustronicowym dokumentem można zapoznać się pod adresem http://konsultacje.gov.pl/node/3899 Jeżeli plany w nim opisane uda się zrealizować to będzie to bardzo duży krok w kierunku uproszczenia e-Administracji i zapewni to każdemu Obywatelowi prostszą drogę do komunikacji z Urzędami. Administracja też będzie z pewnością dużo tańsza.