• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Audyt strony internetowej WCAG2.0

Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnego audytu strony internetowej, którego nadrzędnym celem jest zbadanie czy strona spełnia wymogi standardu WCAG 2.0.

Jak przebiega aduyt:

audyt strony

1. Przeprowadzenie audytu W3C całego serwisu w celu wykrycia nieprawidłowości w strukturze kodu.
2. Przeprowadzenie audytu narzędziem WAVE, pozwalającym na wskazanie elementów na stronie internetowej, które nie spełniają wymagań dostępności. Są to elementy takie jak: błędy w strukturze dokumentu HTML oraz błędy związane z nieodpowiednim wyświetlaniem się strony (kontrast, wielkość i czytelność czcionek).
3. Przeprowadzenie audytu strony narzędziem Utilitia. Audyt ten wskaże liczbę błędów związaną z dostępnością plików (wideo, audio, pdf) na stronie. Oceni również poprawność kodu HTML oraz arkuszy stylów. Wszystkie elementy strony są w tym audycie badane pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 AA.
4. Przeprowadzenie ręcznego audytu strony przez nasz zespół. Sprawdzi on stronę pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 a następnie w specjalnej tabeli wykaże, które elementy są zgodne a które wymagają poprawy.
5. Sporządzenie końcowego raportu z przeprowadzonego audytu, który będzie zawierał wnioski, opisy i zalecenia.
6. Płatność