Audyt i optymalizacja

Oferujemy przeprowadzenie profesjonalnego audytu strony internetowej, którego nadrzędnym celem jest zbadanie czy strona spełnia wymogi standardu WCAG 2.0.

Przeprowadzenie audytu W3C całego serwisu w celu wykrycia nieprawidłowości w strukturze kodu.

Przeprowadzenie audytu narzędziem WAVE, pozwalającym na wskazanie elementów na stronie internetowej, które nie spełniają wymagań dostępności. Są to elementy takie jak: błędy w strukturze dokumentu HTML oraz błędy związane z nieodpowiednim wyświetlaniem się strony (kontrast, wielkość i czytelność czcionek).

Przeprowadzenie audytu strony narzędziem Utilitia. Audyt ten wskaże liczbę błędów związaną z dostępnością plików (wideo, audio, pdf) na stronie. Oceni również poprawność kodu HTML oraz arkuszy stylów. Wszystkie elementy strony są w tym audycie badane pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 AA.

Przeprowadzenie ręcznego audytu strony przez nasz zespół. Sprawdzi on stronę pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 a następnie w specjalnej tabeli wykaże, które elementy są zgodne a które wymagają poprawy.

Przeprowadzenie ręcznego audytu strony przez nasz zespół. Sprawdzi on stronę pod kątem zgodności ze standardem WCAG 2.0 a następnie w specjalnej tabeli wykaże, które elementy są zgodne a które wymagają poprawy.

Sporządzenie końcowego raportu z przeprowadzonego audytu, który będzie zawierał wnioski, opisy i zalecenia.

Kontakt

Dane adresowe:
ul. Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo
NIP 587-157-14-64
REGON 220503765

Dane kontaktowe:
e-mail: biuro@nautil.pl
tel. 530 262 005
tel. 507 140 847