Audiodeskrypcja w standardzie WCAG 2.0

Audiodeskrypcja jest jedną z najbardziej kluczowych funkcjonalności, która umożliwia poprawny odbiór treści przez osoby niepełnosprawne.

Czym tak naprawdę jest audiodeskrypcja? Jest to werbalny opis treści wizualnych, przekazywany drogą dźwiękową, pozwalającym na zapoznanie się z tym co jest niewidoczne lub słabo widoczne dla osoby niepełnosprawnej.

Audiodeskrypcja została zawarta już w pierwszych wytycznych standardu WCAG 2.0

 

Jak ewoluowała wytyczna dotycząca audiodeskrypcji?

1.2 Audiodeskrypcje lub treści alternatywne multimediów (nagranie) (A)Dla mediów zmiennych w czasie należy zapewnić alternatywę, dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych należy zapewnić audiodeskrypcję.

Chodzi o to, aby utworzyć dokument (ścieżka dźwiękowa, osobny dokument HTML) który przedstawi te same informacje co zamieszczony materiał. Musi on uwzględniać wszystkie ważne dialogi i działania, jak również wygląd otoczenia, które są częścią historii.

1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (AA) – Uwzględnia wszystko to co wytyczna 1.2 z tym, że w pliku dźwiękowym należy opisać również to co dzieje się na ekranie (czynności, emocje). Dotyczy to zwłaszcza nagrań wideo.

1.2.7 Audiodeskrypcja poszerzona (nagranie) (AAA) – Jeżeli plik wideo nie jest odpowiedni do tego aby dołączyć do niego audiodeskrypcje należy umożliwić użytkownikowi wybór alternatywnego pliku wideo, w którym będzie ona możliwa wraz z możliwością zrobienia pauzy.

 

Przykłady

Audiodeskrypcja dla pliku graficznego

Zdjęcie przedstawiające wschód słońca na plaży w Karwi

Przykładowy film z audiodeskrypcją