Rodzaj :

• Poprawa dostępności strony internetowej

Budżet :

• 2000 zł – 5000 zł

Data :

• 01/2023

Przeprowadziliśmy audyt sprawdzający dostępność strony internetowej dla NZOZ Alma Med, a następnie skorygowaliśmy problemy z dostępnością. Nasze działania miały na celu zapewnienie, że strona jest dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Podczas audytu dokładnie przeanalizowaliśmy stronę i zidentyfikowaliśmy obszary, w których były problemy z dostępnością. Następnie, przystąpiliśmy do naprawy tych problemów poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w strukturze i treści strony.