• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Standard WCAG 2.0 – Ułatwiony dostęp do strony i treści

Standard WCAG 2.0 – Ułatwiony dostęp do strony i treści

Czym jest standard WCAG 2.0?

WCAG 2.0, czyli Web Content Accessibility Guidelines jest zbiorem wytycznych dla webmasterów, mający na celu polepszenie poziomu dostępności treści w serwisach internetowych. Wytyczne zostały opracowane i opublikowane przez Web Accessibility Initiative. Zawierają szereg wskazówek, które powinny zostać zastosowane w procesie budowania stron internetowych. Zastosowanie standardu WCAG 2.0 jest bardzo istotne z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami, ponieważ tylko odpowiednia budowa strony umożliwia takim osobom zrozumienie prezentowanych na niej treści. Przykłady zastosowania standardu WCAG 2.0 znajdziecie Państwo w jednym z naszych wpisów: WCAG 2.0

Rozporządzenie ministra od 1 czerwca 2015 roku.

Z dniem 1 czerwca 2015 roku w życie weszło rozporządzenie Rady Ministrów określające minimalne wymagania, które spełniać muszą  systemy teleinformatyczne związane z administracją publiczną, a także rejestrem publicznym w formie elektronicznej. W skrócie oznacza to, że placówki wykazujące taką działalność powinny dostosować swoje serwisy internetowe do standardu WCAG 2.0, jeśli zatem Państwa strona nie spełnia jeszcze tych wymagań, to zachęcamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty!