• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Bezpieczeństwo sieci – automatyczna ochrona infrastruktury IT w firmach

Bezpieczeństwo sieci – automatyczna ochrona infrastruktury IT w firmach

Automatyzacja procesów bezpieczeństwa

Istota automatyzacji

W dzisiejszych czasach sieć jest nierozłączną częścią każdej firmy posiadającą infrastrukturę IT. Stale wzrastająca liczba nowych zagrożeń wymaga stałego ulepszania bezpieczeństwa sieci. Każdy proces obrony sieci przed niebezpieczeństwem związany jest z dokonywaniem wyborów. Dotychczas podejmowaniem decyzji zajmował się człowiek co w sposób nieunikniony wiązało się z mniejszym lub większym opóźnieniem reakcji na atak. Teraz możliwa jest całkowita automatyzacja procesu decyzyjnego przez maszynę. Pytanie tylko czy jest ona doskonała?

Możliwości automatyzacji bezpieczeństwa sieci.

Automatyzacja bezpieczeństwa znajduje zastosowanie w pierwszym stadium infekcji. Pozwala na skuteczne i szybkie wykrycie zagrożenia zanim zdąży ono wyrządzić znaczące szkody w sieci. Możliwe jest również automatyczne pozbycie się problemu poprzez postępowanie według wcześniej zaprogramowanych instrukcji warunkowych. Automatyzacja przydaje się również do przywrócenia zawartości systemu zaatakowanego urządzenia lub do odcięcia urządzeń od sieci w przypadku wykrycia w niej infekcji.

Problemy automatyzacji.

Całkowite zautomatyzowanie procesów bezpieczeństwa nie zawsze musi być skuteczne. Haker może celowo inicjować pewne zaprogramowane działania ochrony sieci by móc się do niej włamać. To sprawia, że niektórzy specjaliści powątpiewają w skuteczność tej metody i jednocześnie zakładają, że skuteczne zabezpieczenie sieci nie może obejść się bez pomocy człowieka.