• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

4 zasady tworzenia silnych haseł

Jakie ustawić hasło

4 zasady tworzenia silnych haseł

Hasła w środowisku komputerowym jak i Internecie pełnią bardzo ważną rolę. Wykorzystywane są głównie w pocztach elektronicznych, portalach internetowych i bankowości internetowej. Warto posiadać takie hasło, które będzie trudne do złamania, a więc nie będzie zbytnio oczywiste. Odpowiednia konstrukcja haseł pozwala na skuteczne zabezpieczenie danych przed osobami trzecimi. Szacuje się, że złamanie dobrze skonstruowanego 10 znakowego hasła zajmie hakerom około 3 lata przy pomocy zmasowanego ataku przy pomocy botnetów. Przy tworzeniu haseł i zarządzaniu nimi kluczowe są następujące zasady:

1. Tworząc hasło wykorzystuj małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne.
2. Twórz hasło maksymalnie długie. Najlepiej, aby składało się ono z co najmniej 10 znaków i było ciągiem niepowiązanych ze sobą znaków, np hasło. “1A$2b(S7G&”.
3. Nie zapisuj haseł na dysku, po to aby nikt nie mógł ich wykraść.
4. Zmieniaj używane hasło przynajmniej raz w roku.

Zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad pozwoli Ci skutecznie zabezpieczyć swoje konta przed włamaniem i zwiększy bezpieczeństwo przechowywanych na nich danych.