Rodzaj :

• Audyt dostępności strony internetowej

Budżet :

• powyżej 10000 zł

Przeprowadziliśmy audyt dwóch stron internetowych dla Akademii Teatralnej w Warszawie oraz ich filii w Białymstoku, mający na celu ocenę jakości i dostępności tych stron. Dodatkowo, przeprowadziliśmy szkolenie dla personelu związane z tworzeniem dostępnych treści na stronach internetowych.

Podczas audytu dokładnie przeanalizowaliśmy struktury stron, ich nawigację, treści oraz interakcje użytkowników. Zidentyfikowaliśmy obszary, w których strony mogą być ulepszone, aby spełniać wytyczne WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) i zapewniać łatwiejszy dostęp dla różnych grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Następnie, przeprowadziliśmy szkolenie dla personelu związane z tworzeniem dostępnych treści na stronach internetowych. W trakcie szkolenia omówiliśmy podstawowe zasady dostępności, wyjaśniliśmy, jakie są wymogi WCAG, oraz zaprezentowaliśmy konkretne techniki i narzędzia, które mogą być wykorzystane do tworzenia dostępnych stron.

Dzięki naszemu audytowi i szkoleniu, Akademia Teatralna w Warszawie oraz jej filia w Białymstoku zyskały wiedzę i narzędzia potrzebne do tworzenia dostępnych treści na swoich stronach internetowych. To pozwoliło poprawić dostępność tych stron, zapewnić lepszą obsługę użytkowników oraz zwiększyć zasięg i atrakcyjność tych instytucji edukacyjnych.