• Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo.
  • 530 262 005
  • biuro@nautil.pl

Blog Archives

Cogito Ettranslatio

Opis:  Strona specjalnie zaprojektowana i wykonana dla Cogito Ettranslatio, które zajmuje się profesjonalnym tłumaczeniem z języka polskiego na angeilski, angielskiego na francuski i odwrotnie. Zastosowanie:  PHP, HTML5, CSS3, jQuerry. Link: http://cogitoettranslatio.pl/

Klub Robotyki i Programowania

Opis:  Strona specjalnie zaprojektowana i wykonana dla Klubu Robotyki i Programowania. Klub łączy zabawę z nauką wykorzystując do nauki klocki Lego. Dzieci edukowane są w zakresie robotyki i programowania pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów. Klub oferuje szereg warsztatów i półkoloni kształcących młodzież. Zastosowanie:  PHP, HTML5, CSS3, jQuerry. Link: http://robo.edu.pl/